Antibiotikaresistens – ikke bare et problem for mennesker, Vitenparken Campus Ås, torsdag, 14. november 2019

Velkommen til seminar med The Life Science Cluster og Ard Innovasjon ved NMBU
Antibiotikaresistens – ikke bare et problem for mennesker
Antibiotikaresistens er mye omtalt folkehelseutfordring. Det færre tenker over, er at antibiotikaresistens ikke bare er et problem for mennesker, men også for matfatet vårt – husdyr- og planteproduksjon. Hvilken nytte kan forskning på antibiotikaresistens innen human helse ha for veterinær- og plantemedisin – og omvendt? Hva blir konsekvensene av en slik utveksling?
Bli med oss til nettverksmøte på NMBU for å høre hva som rører seg!
Programmet oppdateres fortløpende
8.30: Frokost
9.00: Presentasjoner


Solveig Sølverød Mo - Veterinærinstituttet


Tage Thorstensen - NIBIO


Pål Rongved - UIO


10.00: Mingling

torsdag, 14. november 2019, Vitenparken Campus Ås, Antibiotikaresistens – ikke bare et problem for mennesker

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå