Argentum inviterer: Hvordan får vi flere kvinnelige investorer og gründere?, Rockheim, tysdag, 12. november 2019

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel oppleves deler av næringslivet som lite mangfoldig. 
Kun en femtedel av nye aksjeselskaper i Norge har kvinnelig gründer, ifølge SSB. Og regjeringens ferske handlingsplan viste at to tredjedel av alle gründere er menn, mens det for hver kvinne som har fått investeringer fra finansieringskilder som såkornfond eller venturekapitalfond er 25 menn i samme situasjon.
Argentum ønsker å slå et slag for et mer mangfoldig finans- og tidligfasemiljø. Derfor samler vi dyktige investorer og gründere i Trondheim 12 november. Disse kommer for å inspirere oss med historier fra sine selskaper og investeringer.
Om oss: Argentum er statens fond for investeringer i aktive eierfond, ofte kalt private equity. Aktive eierfond investerer i selskaper som ikke er notert på børs, og de bidrar med kapital, kunnskap og nettverk for å utvikle selskapene.


Du vil blant andre møte:


Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum.


Marit Rødevand, gründer og daglig leder i Mito.ai som bruker kunstig intelligens for å forstå tekstdata.Fullt program publiseres på våre hjemmesider i løpet av kort tid.tysdag, 12. november 2019, Rockheim, Argentum inviterer: Hvordan får vi flere kvinnelige investorer og gründere?

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå