Avslutningskonferanse GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge), Norge, måndag, 14. januar 2019

GoBaN er Norges største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet og vil undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas sosiale og kognitive utvikling og trivsel.

måndag, 14. januar 2019, Norge, Avslutningskonferanse GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge)

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå