Buss i Teslafeltet?, Pakkhuset Oslo, tysdag, 20. august 2019

Urbaniseringen og endrede handlemønster begynner for alvor å endre på hvordan vi bor og beveger oss, og samtidig stiller samfunnet strengere krav til klimagassutslipp, luftkvalitet og menneskelig helse og sikkerhet. Hva skjer når transportmidler går fra å være en eiendel til en leiendel, mobilitet fra å handle om fremkommelighet til å handle om personlighet og bussfeltene fra å være kollektiv- til å bli selektivfelt?Paradoksene blir flere og tydeligere og det finnes nå et unikt spillerom til å påvirke og styre hvordan vi skal bevege oss for å bo og leve best mulig i byen. I Floke tar vi utgangspunkt i det beste for å skape det neste. Q-Free, NAF, Transportøkonomisk institutt og Æra har gått sammen for å definere Mobilitetsfloken. Vi inviterer aktører på tvers av verdikjede og sektor til å delta i innovasjonsprosessen som har oppstart september 2019, og hvor et spekter av Norges fremste mobilitetsaktører den 2020 vil presentere nye svar på vår tids mobilitetsfloke. Velkommen til frokostseminar hvor vi belyser temaet fra ulike perspektiv og forteller mer om en av vårt tids mest markedsorienterte og samhandlende innovasjonsreiser.
Program med innleggsholdere deles primo august. 
Illustrasjon: Statens Vegvesen, Bane NOR, Ruter.

tysdag, 20. august 2019, Pakkhuset Oslo, Buss i Teslafeltet?

2B

2B

tysdag 27. november 2029
Naturfotoworkshop hos Nordens Ark
fredag 02. oktober 2020
Implementing SAFe (4.6)
måndag 22. juni 2020
Implementing SAFe (4.6)
tysdag 25. august 2020
Implementing SAFe (4.6)
måndag 26. oktober 2020
Euro Handball Oslo 2020
torsdag 25. juni 2020
Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå