Førjulskafé: Flyktninger ved juletider

Julefortellingen handler om en liten familie på flukt, for mer enn to tusen år siden. Den oppmuntrer til gjestfrihet, giverglede, takknemlighet og nestekjærlighet. I våre dager er det flere mennesker på flukt enn noen gang i historien. Over hele verden. Nyfødte, unge og gamle. Vi fokuserer her i dag på denne store og sårbare gruppen mennesker. Vi skal høre et lite utvalg personer, flere med sine egne historier om flukt, som i ord og i toner vil lede oss litt nærmere den virkeligheten millioner av mennesker i dag opplever. Alle har vi sett og hørt om strømmen av fortvilte og ofte livredde mennesker i alle aldre, på vandring mot det som for tusener av nordmenn i flere generasjoner ble et mål og kanskje en løsning i vanskelige tider; USA. Reisen i dag er for mange langt mer farefull og krevende enn for datidens norske emigranter, og grensen til dette forjettede land er mer sperret enn noen gang. Virkeligheten er mer brutal. Flukten fra sør, gjennom Mexico skjer i dag. Mens vi forbereder vår julefeiring. Dette vet Fernando, Patricia og Ketil mye om, og noen av sangene de skal fremføre tar opp ulike sider ved dette altfor utbredte og sørgelige fenomenet. Mens noen sanger er bare til glede! Fem unge mennesker fra fortellergruppa UPOLERT vil mellom sangene fortelle sine historier om sin egen flukt, fra et annet urolig og farefullt område, Afghanistan, på den andre siden av kloden. Vi møter Soghra Sultani, Jomaa Nazari, Mustafa Rahimi, Hasina Shirzad og Ali Jan Ansari. Den direkte årsaken til de fleste flyktningehistoriene er krig, konflikt og vold. Kultur Uten Grenser og Kvinneforum for verdensfred (KFVF) ønsker med dette programmet å fremme arbeidet for fred, og gi oss mer innsikt og forståelse for fluktens årsaker, flyktningers utfordringer og fredens betingelser. KFVF vil her presentere noe av sitt arbeid for bærekraftig fred i Afghanistan og Latin Amerika. En av KFVFs dypt rørende tiltak er Fredsbroen, der mennesker fra grupper som har vært i konflikt, møtes én og én på scenen og overrekker en blomst som symbol på tilgivelse og forsoning. En slik Fredsbro vil vi gjennomføre på denne kulturkaféen, slik at alle som ønsker kan være del av fredsbyggingen. Vi håper at et lite hyggelig tema likevel vil kunne samle oss til stemningsfylt og hyggelig samvær, og ettertanke, i en ellers travel førjulstid! Vi møtes og deler tanker og gleder! Det blir servert diverse drikke, frukt og snacks, og flere pauser vil gi god anledning til sosialt samvær rundt kafébordene. Praten er en del av programmet. Gratis inngang og bevertning. Tid og sted: lørdag 7. desember kl.15-18 i Hagerupsalen 2.etg. på Fubiak. Velkommen! Arrangementet er støttet av Bydel Alna Fjerne eller oppdatere arrangement