Frivillig bilfritt Oslo sentrum, Oslo, måndag, 31. desember 2018

Vi som går og sykler i byen vil ha romslige fortau, gode sykkelveier og hyppige holdeplasser. Her kan du invitere alle du kjenner til bilfritt Oslo sentrum 2019

Debattinnlegg henvises til Bilfritt Oslo sentrum - dette er et arrangement og ikke en diskusjonsgruppe.

Se også Vi som går og sykler i Oslo sentrum og dessuten @ubilisentrum og @bilfrittsentrum på Twitter

måndag, 31. desember 2018, Oslo, Frivillig bilfritt Oslo sentrum

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå