Introduksjon til Chatbots, Stortorvet 10, tysdag, 24. september 2019

Introduksjon til chatbots

tysdag, 24. september 2019, Stortorvet 10, Introduksjon til Chatbots

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå