Learn Singing and music making/Lær å synge og musisere, Norge, fredag, 10. mai 2019

Do you wish to sing better or play an instrument? Ønsker du å synge bedre eller spille et intrument? To understand the basics of music more? Å forstå mer av det grunnlegende om musikk. Here you can find links to free online tutorers./her kan du finne lenker til gratis nett-lærere.

fredag, 10. mai 2019, Norge, Learn Singing and music making/Lær å synge og musisere

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå