Livssorg: Å leve med livets u-svinger

Om sorgen i livet, når ting ikke ble som en hadde tenkt. Ikke over dødsfall, men sorg over å miste biter av seg selv.

About this Event

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?

Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt, sykdom, pårørendeliv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse.

Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.

Psykologspesialist Janette Røseth vil fortelle om:

Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på?

Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene? Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen?

Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best kan håndtere og leve godt på tross av.

Janette Røseth er i tillegg til psykologspesialist pårørende og lever selv med kroniske smerter. Hun vil dele av egne erfaringer, samt fra arbeidet med andre mennesker.

https://tara.no/livsstil/kvinner/min-storste-frykt-var-a-miste-den-han-er

Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms