Livssorg: Å leve med livets u-svinger, Verdensteatret, torsdag, 16. april 2020

Om sorgen i livet, når ting ikke ble som en hadde tenkt. Ikke over dødsfall, men sorg over å miste biter av seg selv.

torsdag, 16. april 2020, Verdensteatret, Livssorg: Å leve med livets u-svinger

2B
tysdag 27. november 2029
Toastmasterklubben
torsdag 07. november 2019
Implementing SAFe (4.6)
måndag 26. oktober 2020
Implementing SAFe (4.6)
tysdag 25. august 2020
Implementing SAFe (4.6)
måndag 22. juni 2020
Implementing SAFe (4.6)
fredag 24. april 2020
Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå