"Notes on a Memorial", film av Jonas Dahlberg., Wergelandsveien 17, fredag, 18. oktober 2019

Dahlbergs film 'Notes on a Memorial' er en film om prosessen og politikken rundt de 3-4 årene han har arbeidet med minnestedene etter massak

fredag, 18. oktober 2019, Wergelandsveien 17, "Notes on a Memorial", film av Jonas Dahlberg.

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå