Reiserapportering om avfallshåndtering i flyktningeleir i Etiopia, NITO Møtesenter, tysdag, 01. oktober 2019

Velkommen skal du være til reiserapport om avfallshåndtering i flyktningleir i Etiopia.

tysdag, 01. oktober 2019, NITO Møtesenter, Reiserapportering om avfallshåndtering i flyktningeleir i Etiopia

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå