01. oktober 2020 - 18:30 inntil 20:00
Torp Konferansesenter
NorwaySandefjord

Sandefjord: Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger, Torp Konferansesenter, torsdag, 01. oktober 2020

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt - sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse?

Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.Psykologspesialist Janette Røseth vil fortelle om:

Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på?Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene? Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen?Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best kan håndtere den og leve godt på tross av den.Janette Røseth er i tillegg til psykologspesialist pårørende og lever selv med kroniske smerter. Hun vil dele av egne erfaringer, samt fra arbeidet med andre mennesker.www.janetteroseth.com

https://tara.no/livsstil/kvinner/min-storste-frykt-var-a-miste-den-han-erSted: Torp Konferansesenter

Billett: 250 kr

Dørene åpnes 30 min før.

Det vil være åpen cafe under arrangementet med salg av mat/drikke

200 parkeringsplasser.

torsdag, 01. oktober 2020, Torp Konferansesenter, Sandefjord: Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå