Sentrumskonferansen 2020, Vågen VGS, fredag, 04. september 2020

4. - 6. SEPTEMBER 2020
JESUS TIL EN NY GENERASJON!
En livsforvandlende konferanse for deg og dine venner!

fredag, 04. september 2020, Vågen VGS, Sentrumskonferansen 2020

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå