UKRAINIAN IT B2B MATCHMAKING EVENT IN NORWAY, Stortingsgata 20, onsdag, 09. oktober 2019

Unique opportunity to explore Ukrainian IT industry

onsdag, 09. oktober 2019, Stortingsgata 20, UKRAINIAN IT B2B MATCHMAKING EVENT IN NORWAY

Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå