Utsolgt // Åpningshelg (siv.øk-helg) - UKEN 18, Norge, fredag, 02. mars 2018

** English further down **

TIDSPLAN
Fredag:
16:00 Mottakelse - Siv.øk-pakke
16:45 Quantum - Siv.øk-pakke
19:30 Middag - Siv.øk-pakke
22:30 D.D.E - Siv.øk-pakke, Åpningspakke

Lørdag:
12:00 Revy - Siv.øk-pakke
14:00 St. Orvil's Day - Siv.øk-pakke, Åpningspakke

BILLETTYPER
*UTSOLGT*
St. Orvil’s Day: kr 190,- eks. avgift

Offiselt Afterparty i Kjelleren på NHH: 50,- eks avgift

*UTSOLGT*
Åpningspakken (D.D.E m/ Offisielt afterparty i Kjelleren på NHH, St. Orvil’s Day m/ Offisielt afterparty i Kjelleren på NHH): kr 605,- eks. avgift

*UTSOLGT*
Siv.øk-pakken (Mottakelse, Quantum, Middag, D.D.E m/ Offisielt afterparty i Kjelleren på NHH, UKErevyen, St. Orvil’s Day m/ Offisielt afterparty i Kjelleren på NHH): kr 1595,- eks. avgift

*UTSOLGT*
D.D.E m/ Offisielt afterparty i Kjelleren på NHH: kr 365,- eks avgift

Billetter kjøpes på http://uken.no/


UKEN 18 er stolte av å presentere en helt ny åpningshelg! For første gang er OBOS-teltet inkludert i helgen. Pakkene er utsolgt, men du har fortsatt muligheten til å få med deg ølfestivalen St. Orvil's og Afterparty ved å kjøpe enkeltstående billett.

2. - 4. mars inviterer UKEN deg til Åpningshelgen! Åpningspakken er for deg som ønsker to dager stappfulle av moro, mens siv.øk-pakken er for tidligere NHH-studenter som kommer tilbake for å gjenoppleve den fantastiske studietiden!

Etter suksessen under UKEN 16 var det ingen tvil om hvilken artist vi ville ha i Aulaen fredag i åpningshelgen: D.D.E! Vi garanterer at Aulaen kommer til å koke når D.D.E. leverer hit-bonanzaen sin: «E6», «Vi e konga», «Vinsjan på kaia», «Det går likar no» og «Rai-Rai». Blir det ikke allsang 2. mars, så blir det aldri det!

Lørdag 3. mars skal gjester under åpningshelgen for første gang få oppleve UKEgleden som skapes i OBOS-teltet på Bergenhus festning! Vi ønsker deg hjertelig velkommen til ølfestivalen St. Orvil’s Day. Det blir også et kokende Afterparty i Kjelleren på NHH.

For de som kjøper siv.øk-pakken vil man selvfølgelig bli tatt imot på fredag med en verdig mottakelse. Deretter blir det anledning for å skrive halveis-uttafor-limericks på Quantum, svette i Klubben og skravle om «hvordan alt var bedre før» over en tre-retters middag. Lørdag vil starte med en egen oppsetning av UKErevyen før det bærer avgårde til OBOS-teltet. Med andre ord vil du gjenoppleve alt det du elsket ved å være NHH-student!

La gamle minner vekkes til live og nye skapes. Få med deg studievennene dine og gjenopplev UKEN på sitt beste!

Billettsalget startet fredag 20.10 kl. 12:00 på uken.no

----------- ENGLISH -----------

Ticket options:
*SOLD OUT*
St. Orvil’s Day: kr 190,- excl. fees

Official Afterparty at Kjelleren, NHH: 50,- excl. fees

*SOLD OUT*
Opening package (D.D.E, Official afterparty in Kjelleren at NHH, St. Orvil’s Day): kr 605,- excl. fees

*SOLD OUT*
Siv.øk package (Reception, Quantum, Dinner, D.D.E w/ Official afterparty in Kjelleren at NHH, UKE revue, St. Orvil’s Day w/ Official afterparty in Kjelleren at NHH): kr 1595,- excl. fees

*SOLD OUT*
D.D.E w/ Official afterparty in Kjelleren at NHH: kr 365,- excl. fees

Find your tickets at http://uken.no/

UKEN 18 proudly presents a brand new opening weekend! For the first time is the OBOS tent included the the weekend. The ticket packages are sold out, but you can still experience our beer festival, St. Orvil's day, by purchasing a single ticket.

March 2nd to 4th UKEN invites you to the Opening weekend! The Opening package is for you wanting two days packet with fun, while the siv.øk package is for former NHH students returning to re-live the fantastic study time!

After the the success during UKEN 16 there was no doubt which artist we wanted during the opening weekend: D.D.E! We guarantee that the Aula will be on fire when D.D.E delivers their hit songs: “E6”, “Vi e konga”, “Vinsjan på kaia”, “Det går likar no” og “Rai-Rai”. If there’s no singalong March 2nd, there will never be!

Saturday March 3rd will guests during the opening weekend for the first time experience the UKE joy in creation in the OBOS tent at Bergenhus festning! We welcome you to the beerfest at St. Orvil’s Day. There will also be a lit Afterparty in Kjelleren at NHH.

For those buying the siv.øk package you will of course be welcomed with a worthy reception on Friday. Afterwards there will be the option to write sort-of-not-okay-limericks at Quantum, sweating in Klubben and talking about “how everything used to be better” over a three course dinner. Saturday will start up with an exclusive set up of the UKE revue before we continue in the UKE tent. In other words, you will relive everything you loved about being an NHH student!

Let old memories awake and new created. Bring your study pals and relive UKEN at its best!

Ticket sales starts Friday October 20th at 12:00 at uken.no

fredag, 02. mars 2018, Norge, Utsolgt // Åpningshelg (siv.øk-helg) - UKEN 18

Granitol vol. 2

Granitol vol. 2

onsdag 30. januar 2019
Kilane vs Andersen
laurdag 19. januar 2019
Frisk Fisk 2019
onsdag 06. februar 2019
Måneformørkelse 2019
måndag 21. januar 2019
Impuls Trondheim 2019
fredag 01. februar 2019
Damenes Dag lørdag 26.januar 2019
laurdag 26. januar 2019
Bryllup
fredag 01. februar 2019
Finn mer interessante hendelser
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå